Neuerwerbungen für den Zeitraum 01.05.2014 - 31.05.2014

Fachbereich: Slawistik

Diese Liste als PDF  

Fachdidaktik Russisch
Fachdidaktik Russisch : eine Einführung / Anka Bergmann (Hrsg.). - Tübingen : Narr, 2014. - 352 S. - (Narr Studienbücher) ISBN 978-3-8233-6720-8
Signatur: LKB6116+1
Anzahl neuer Exemplare: 1

Odesskij, Michail Pavlovi?: ?etv?ertoe izmerenie literatury
?etv?ertoe izmerenie literatury : stat?i o po?tike / Michail Odesskij. - Moskva : Rossijskij gosudarstvennyj gumanitarnyj Univ., 2011. - 523 S. : Ill. In kyrill. Schr., russ. - Zsfassung in engl. Sprache ISBN 978-5-7281-1202-0
Signatur: LHB16120
Anzahl neuer Exemplare: 1

Pieczy?ski, Maciej: Kirke, Proteusz i Lutnia rozstrojona
Kirke, Proteusz i Lutnia rozstrojona : o poezji eksperymentalnej pó?nego baroku w ?wietle wypowiedzi teoretycznych / Maciej Pieczy?ski. - Warszawa : Inst. Bada? Literackich PAN Wydawn. [u.a.], 2013. - 264 S. - (Studia staropolskie ; S.N. 35 = 91 [d. Gesamtw.]) ISBN 978-83-61757-37-5
Signatur: LIB7702
Anzahl neuer Exemplare: 1

Racional?noe i ?mocional?noe v jazyke i re?i
Racional?noe i ?mocional?noe v jazyke i re?i : modal?nost?, ?mocional?nost?, obraznost? ; me?dunarodnyj sbornik nau?nych trudov / Ministerstvo Obrazovanija Moskovskoj Oblasti, GOU VPO“Moskovskij Gosudarstvennyj Oblastnoj Universitet“. [Red. kollegija: Lekant P. A. (otv. red.) ...]. - Moskva, 2011. - 176 S. : graph. Darst. In kyrill. Schr., russ. ISBN 978-5-7017-1726-6 - ISBN 978-7017-1726-6
Signatur: LKA7744
Anzahl neuer Exemplare: 1

Savickij, Vladimir D.: Vospominanija o XX veke
Vospominanija o XX veke : zametki vol?nodumca / Vladimir Savickij. - Sankt-Peterburg : Izdat. Dom“Mir?“, 2009. - 830 S. : Ill. In kyrill. Schr., russ. ISBN 978-5-98846-023-7
Signatur: LHB16119
Anzahl neuer Exemplare: 1

Zdziechiewicz, Alicja: O czym nie mówia? nam poloni?ci
O czym nie mówia? nam poloni?ci / Alicja Zdziechiewicz. - Wyd. 1. - Warszawa [u.a.] : Park, 2011. - 336 S. : Ill. - (Literatura i kontrowersje) ISBN 978-83-262-1014-3
Signatur: LIB7703
Anzahl neuer Exemplare: 1

Zurückliegende Neuerwerbungen