Neuerwerbungen für den Zeitraum 01.04.2016 - 30.04.2016

Fachbereich: Slawistik

Diese Liste als PDF  

“?to bylo, bylo, bylo ...“
“?to bylo, bylo, bylo ...“: kniga vospominanij / Isaak Sinel?nikov. [Sost. M. I. Sinel?nikov]. - Moskva : Dom-Myzej Mariny Cvetaevoj, 2014. - 173 S., [6] Bl. : Ill. Enth. Werke von und über I. M. Sinel?nikov. - In kyrill. Schr., russ. ISBN 978-5-93015-152-7
Signatur: LHA23496
Anzahl neuer Exemplare: 1

Gorlatov, Anatolij Michajlovi?: Grammati?eskaja kategorija vida glagola v russkom i nemeckom jazykach v aspekte tipologii i perevoda
Grammati?eskaja kategorija vida glagola v russkom i nemeckom jazykach v aspekte tipologii i perevoda : u?ebno-metodi?eskoe posobie / A. M. Gorlatov, A. A. Mirskij. - Minsk : Ministerstvo Obrazovanija Respublika Belarus?, Minskij gosudarstvennyj lingvisti?eskij Univ., 2009. - 90 S. : graph. Darst. In kyrill. Schr., russ. ISBN 978-985-460-303-2
Signatur: LKA7760
Anzahl neuer Exemplare: 1

I?kov, Michail Nikitovi?: Operacija“Bulgakov“
Operacija“Bulgakov“/ Michail I?kov. - Moskva :“Ve?e“, 2015. - 349 S. - (Sekretnyj farvater) In kyrill. Schr., russ. ISBN 978-5-4444-2040-9
Signatur: LHA23497
Anzahl neuer Exemplare: 1

Iochvidovi?, Inna: Russkaja evrejka
Russkaja evrejka : rasskazy / Inna Iochvidovi?. - Djussel?dorf : ZA-Za Publ., 2015. - 323 S. : Ill. Printed on demand. - In kyrill. Schr., russ. ISBN 978-1-326-14528-6
Signatur: LHA23494
Anzahl neuer Exemplare: 1

Roper, Robert: Nabokov in America
Nabokov in America : on the road to Lolita / Robert Roper. - New York [u.a.] : Bloomsbury, 2015. - 354 S. : Ill. ISBN 978-0-8027-4363-3 - ISBN 978-1-63286-086-6
Signatur: LHB16174
Anzahl neuer Exemplare: 1

Slovar? russkogo jazyka XVIII veka
Slovar? russkogo jazyka XVIII veka / Akademija Nauk SSSR, Institut Russkogo Jazyka. [Red. kollegija: S. G. Barchudarov ...]. - Nau?noe izd. - Leningrad : Izdat. Nauka, Leningradskoe Otd. Später im Verl. Nauka, Sankt-Peterburg, erschienen. - In kyrill. Schr., russ. ISBN 5-02-027920-X Podoba-pomo??nyj. - 2015. - 238 Seiten ISBN 978-5-02-038446-0
Signatur: LKB2793-21
Anzahl neuer Exemplare: 1

Sobori??e
Sobori??e : avangard i andegraund novoj literatury / [Red. A. Murzi?]. - Sankt-Peterburg : Skifija, 2014. - 509 S. : Ill. In kyrill. Schr., russ. ISBN 978-5-00025-028-0
Signatur: LHB16172
Anzahl neuer Exemplare: 1

Szuber, Janusz: Esej o niewinno?ci
Esej o niewinno?ci = Essay über die Unschuld / Janusz Szuber. Wybór i przek?. Anna Hanus ... Wst?pem opatrzy? Adam Zagajewski. - Dresden : Neisse-Verl. [u.a.], 2015. - 121 S. : zahlr. Ill. Text dt. und poln. ISBN 978-3-86276-151-7 - ISBN 978-83-7977-070-0
Signatur: LIB7718
Anzahl neuer Exemplare: 1

Vinickij, Il?ja Ju.: Vasily Zhukovsky's romanticism and the emotional history of Russia
Vasily Zhukovsky's romanticism and the emotional history of Russia / Ilya Vinitsky. - Evanston, Illinois : Northwestern University Press, 2015. - xiii, 386 Seiten. - (Studies in Russian literature and theory) ISBN 978-0-8101-3098-2 - ISBN 978-0-8101-3099-9 - ISBN 978-0-8101-3185-9
Signatur: LHB16173
Anzahl neuer Exemplare: 1

Winner, Thomas G.:The Czech avant-garde literary movement between the world wars
The Czech avant-garde literary movement between the world wars / Thomas G. Winner. Ed. by Ond?ej Sládek . - New York [u.a.] : Lang, 2015. - 200 S. : Ill. ISBN 978-1-4331-2627-7 - ISBN 978-1-4539-1397-0
Signatur: LIB7717
Anzahl neuer Exemplare: 1

Zamjatin, Evgenij Ivanovi?: Sobranie so?inenij
Sobranie so?inenij : v ?etyrëch tomach / E. I. Zamjatin. - Moskva : Terra terra [u.a.]. - (Biblioteka ote?estvennoj klassiki) (Biblioteka“Ogonëk“) In kyrill. Schr., russ. ISBN 978-54224-0788-0 Povesti i rasskazy. - 2014. - 508 Seiten : Illustration ISBN 978-5-4224-0789-7
Signatur: LHA23495-1
Anzahl neuer Exemplare: 1

Zamjatin, Evgenij Ivanovi?: Sobranie so?inenij
Sobranie so?inenij : v ?etyrëch tomach / E. I. Zamjatin. - Moskva : Terra terra [u.a.]. - (Biblioteka ote?estvennoj klassiki) (Biblioteka“Ogonëk“) In kyrill. Schr., russ. ISBN 978-54224-0788-0?udesa; Bol??im detjam skazki; Povesti i rasskazy; My; Bi? Bo?ij. - 2014. - 444 Seiten : Illustration ISBN 978-5-4224-0790-3
Signatur: LHA23495-2
Anzahl neuer Exemplare: 1

Zamjatin, Evgenij Ivanovi?: Sobranie so?inenij
Sobranie so?inenij : v ?etyrëch tomach / E. I. Zamjatin. - Moskva : Terra terra [u.a.]. - (Biblioteka ote?estvennoj klassiki) (Biblioteka“Ogonëk“) In kyrill. Schr., russ. ISBN 978-54224-0788-0 Lica; Teatr. - 2014. - 477 Seiten : Illustration ISBN 978-5-4224-0791-0
Signatur: LHA23495-3
Anzahl neuer Exemplare: 1

Zamjatin, Evgenij Ivanovi?: Sobranie so?inenij
Sobranie so?inenij : v ?etyrëch tomach / E. I. Zamjatin. - Moskva : Terra terra [u.a.]. - (Biblioteka ote?estvennoj klassiki) (Biblioteka“Ogonëk“) In kyrill. Schr., russ. ISBN 978-54224-0788-0 Kinoscenarii; Literaturnaja kritika i publicistika; Lekcii po technike chudo?estvennoj prozy. - 2014. - 511 Seiten : Illustration ISBN 978-5-4224-0792-7
Signatur: LHA23495-4
Anzahl neuer Exemplare: 1

Zurückliegende Neuerwerbungen